Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

Ποιο είναι το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, υποστηρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και αστέγους και συνηγορούν για το δικαίωμα στην ποιοτική κατοικία για όλους τους πολίτες.

Το Δίκτυο εννοεί ως αστέγους όλα τα άτομα που διαμένουν στη χώρα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία, η οποία να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αστέγων και σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι άστεγοι στο δρόμο και όσοι φιλοξενούνται προσωρινά και από ανάγκη σε ιδρύματα και ξενώνες, όσο και όσοι διαβιούν σε επισφαλή ή ακατάλληλη κατοικία. (Βλέπε ελληνική μετάφραση του ETHOS).

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

Το Δίκτυο πιστεύει ότι η αξιοπρεπής στέγαση είναι βασική ανάγκη και κοινωνικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου και ότι όλοι χρειάζονται επαρκή και ασφαλή κατοικία. Αντιθέτως, η έλλειψη στέγης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα συμπτώματα του κοινωνικού αποκλεισμού και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αλλά πλέον, σε συνθήκες κρίσης και φτώχειας και ο γενικός πληθυσμός.

Χωρίς σταθερή κατοικία, ο άστεγος στερείται πολλών άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην εργασία, στην κοινωνική προστασία, σε επιδόματα και στο βασικό ψυχολογικό δικαίωμα του προσωπικού χώρου.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την εξασφάλιση στέγης σε κάθε άτομο που διαμένει στη χώρα, ανεξαρτήτως φύλου, νομικής και οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής και εθνικής προέλευσης. Για τον λόγο αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη να διαμορφωθεί ένα δεσμευτικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τους αστέγους με τη συνεργασία οργανώσεων, δήμων, υπουργείωνκαι δημόσιων οργανισμών.

Παρά το ότι έγινε η πρώτη προσπάθεια νομοθετικού ορισμού του αστέγου με το άρθρο 29 του νόμου 4052 (ΦΕΚ 41Α΄ της 1/3/2012) και οι άστεγοι αναγνωρίζονται ως ευπαθής κοινωνική ομάδα στην οποία πρέπει να παρέχεται κοινωνική προστασία, δεν έχει υπάρξει καμία προσπάθεια εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. Επίσης, δεν έχει υπάρξει επίσημη διαδικασία καταγραφής των αστέγων ώστε να διαθέτουμε αξιόπιστα στοιχεία και με βάση αυτά να εφαρμόζονται στεγαστικές πολιτικές και πολιτικές προστασίας των αστέγων.

ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στα πλαίσια του Δικτύου ενεργοποιούνται οι κάτωθι οργανώσεις:

Α. Στην Αθήνα οι:

 • ΑΡΣΙΣ
 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
 • Εθελοντική Εργασία Αθήνας
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας
 • Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
 • Εταιρεία Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ
 • ΚΥΑΔΑ - Κέντρο Υποστήριξης και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
 • ΠΕΨΑΕΕ
 • PRAKSIS
 • Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων-ΣΜΑ
 • Φίλοι των Αστέγων
 • ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΓΙΑΤΡΟΙ του ΚΟΣΜΟΥ
 • EMPHASIS
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Β. Στη Θεσσαλονίκη οι:

 • ΑΡΣΙΣ
 • Μέλισσα - Οικοτροφείο Θεσσαλονίκης
 • PRAKSIS

Γ. Στο Βόλο:

 • Ελληνική Μέριμνα Βόλου

Δ. Στη Δράμα:

 • Ένωση Κυριών Δράμας

Ε. Στην Ερμούπολη Σύρου:

 • Στέγη - Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων

Συνδεδεμένο – συνεργαζόμενο μέλος του Δικτύου είναι και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Επικοινωνία στο email: info [at] astegoi.gr

Το website είναι υπό κατασκευή!